Nilssons i Vistträsk

Byggföretag, Fastigheter, Butik, Lanthandel och Webshop.

 
 

Järnvägsstationen i Älvsbyn

 

Älvsby Järnvägsstation
Vi köpte fastigheten Älvsby Järnvägsstation, Vattentornet och tillhörande annex bredvid under 2008.Älvsbyns stationshus stod 1894 färdigt för resenärer och järnvägspersonal. Idag inrymmer huset, förutom privata hyresgäster, också café och vänthall.På bottenvåningen finns sedan flera år tillbaka ett dagöppet café. Redan när huset var nytt fanns samma verksamhet på platsen, då i tredje klassens väntsal, där det serverades kaffe och “källardricka” till resenärerna.

 

Fakta Älvsbyns station

1894 invigdes stambanan i Älvsbyn och då stod även stationshuset på plats. På övervåningen fanns redan då två mindre lägenheter för stationsföreståndare och stationskarl.1912 gjordes en tillbyggnad på stationshusets södra gavel för att göra plats för en ny banmästarbostad. På bottenvåningen låg vänthallarna som var uppdelade efter klass (1:a, 2:a och 3:e). Det fanns även en liten väntsal för ickerökare samt en sittvrå för damer.Piteåbanan öppnades 1915. Fyra år senare fick stationshuset elektrisk belysning indraget. 1972 lades persontrafiken mellan Älvsbyn och Piteå ned, men Älvsbyn är även fortsatt en viktig knutpunkt i järnvägsnätet.I dagsläget inrymmer dessa byggnader ett flertal hyresgäster.