Nilssons i Vistträsk

Byggföretag, Fastigheter, Butik, Lanthandel och Webshop.

 
 

Ombud Bussgods

 

 

Service Bussgods:

* Vi är Bussgodsombud.
1. Du köper din frakt via Bussgods hemsida och skriver ut 
 handlingar
    som du bifogar med din försändelse.

2.  Du hämtar din försändelse hos oss. Vi aviserar via sms eller ringer dig.
   Har din försändelse "efterkrav" måste den betalas först via Bussgods hemsida.
   Ta med din specifikation att godset är betalt. 
  
Du kan besöka oss och använda vår dator + skrivare i Servicepunkten.
Vi tar betalt för utskrifterna.